Jaarlijks wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €15 per kind. Hoewel deze ouderbijdrage vrijwillig is, is het gewenst dit bedrag te betalen. We bekostigen hiervan zaken die niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed, zoals Sinterklaas, Kerstmis en de sportdag. Door uw bijdrage kunnen we deze activiteiten blijven organiseren.

Daarnaast vragen wij ieder jaar een bijdrage van €35 voor deelname aan het schoolreisje. In groep 8 gaat het om €110 voor het schoolkamp.

U kunt deze kosten voldoen door het over te maken op: NL47 INGB 0007646848 onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. U kunt niet meer contant betalen. Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u hiermee op school de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje voldoen.