Op kinderdagverblijf en peutergroep/voorschool (VVE) De Botteloef werken we met de erkende voorschoolprogramma's Ben ik in Beeld en Uk & Puk. Met deze methodes wordt aan de hand van thema’s gericht gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen.

Met basisschool De Botteloef is nauw contact en er vinden structureel gesprekken plaats. We laten het programma en de werkwijze zoveel mogelijk aansluiten bij groep 1 en 2 om zo een doorgaande lijn te creëren tussen kinderopvang en de basisschool. De CED-Groep en GGD toetst de kwaliteit van ons programma. De ontwikkeling van kinderen houden wij bij via observaties en het meetinstrument KIJK! Dit is een goed hulpmiddel voor pedagogisch medewerkers om het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en te ondersteunen.

In de kalender die bij elk thema gemaakt wordt, kunnen ouders/verzorgers zien welke activiteiten we de kinderen aanbieden. Deze kalender is in te zien op onze groepen. We vinden ouderparticipatie heel belangrijk en bieden jaarlijks diverse ouderactiviteiten aan die u in onze jaarplanning vindt.