Op De Botteloef vindt u alles onder één dak. Naast een school voor 4- tot 12-jarigen bevindt zich in ons gebouw een voorschool en buitenschoolse opvang. Wij werken hiervoor samen met Combiwel voor Kinderen. 

Door de nauwe samenwerking tussen Combiwel en De Botteloef zijn kinderen zowel bij de leerkrachten als de pedagogisch medewerkers bekend. Ook is een doorlopende pedagogische en didactische leerlijn met het basisonderwijs gecreëerd, met als groot voordeel dat er een naadloze overstap plaatsvindt.

Voor meer informatie over Combiwel voor Kinderen kunt u terecht op de website van Combiwel.

Meer informatie over:

Overblijf
Naschoolse activiteiten