Op De Botteloef kunnen leerlingen tussen de middag overblijven. Er wordt gewerkt met een stabiel team van overblijfkrachten. De overblijf voor kinderen van groep 1 t/m 6 is gratis.

Voor de kinderen van groep 7 en 8 betalen ouders een kleine vergoeding. Bij aankoop van een strippenkaart kost het overblijven €1,25 per keer.

Een aanmeldformulier voor structureel overblijven is verkrijgbaar bij onze overblijfcoördinator juf Thea. Aanmelden voor incidenteel overblijven, kan tot uiterlijk 8.45 uur op de dag zelf.