Naschoolse activiteiten groep 1 t/m 8
Stichting WIJSNEUS en Sportbuurtwerk organiseren voor kinderen van De Botteloef verschillende naschoolse activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming, natuur- en milieueducatie, techniek, informatica en sport.

Leerlingen kunnen zich voor specifieke activiteiten van hun jaargroep inschrijven. De activiteiten van Stichting WIJSNEUS kosten €5, maar zijn gratis als uw kind in het bezit is van een Stadspas. De activiteiten van Sportbuurtwerk kosten voor iedereen €5.

Leerlab, groep 5 t/m 8
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 is het mogelijk om na schooltijd gratis extra les te krijgen in kleine groepen bij het Leerlab. De lessen worden gegeven door een leerkracht van De Botteloef en zijn gericht op de vakgebieden rekenen, studievaardigheden of begrijpend lezen. De lessen worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Een Leerlabblok bestaat uit 1 les per week, 10 weken lang. Per blok kunnen nieuwe kinderen worden ingeschreven.

Schrijflab, groep 7 en 8
Op donderdagmiddag biedt Noordjes Kinderkunst voor leerlingen van De Botteloef een naschools programma aan ter extra ondersteuning van de taalontwikkeling en creativiteit. De kinderen van groep 7 en 8 zijn tussen 15.00 en 17.00 uur welkom in het lokaal van het Schrijflab. Tijdens het eerste uur krijgen de leerlingen hulp bij hun huiswerk en tijdens het tweede uur gaan zij onder begeleiding creatief schrijven en illustraties maken bij hun teksten. Het naschoolse Schrijflab wordt gratis aangeboden.