De kinderen van De Botteloef kunnen gebruik maken van een groot naschools activiteitenaanbod. Na schooltijd kunnen de kinderen kiezen uit allerlei leuke, inspirerende en leerzame activiteiten. Houdt uw kind van sporten, muziek of schilderen? Doet uw kind graag proefjes of is hij/zij een kei in techniek of dansen? Elk kind heeft talent, maar niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Bij de Naschoolse Activiteiten krijgen kinderen de kans om kennis te maken met verschillende talentgroepen. Kinderen die enthousiast zijn kunnen door de cultuur- en/of sportcoach in contact worden gebracht met een vereniging.

Leerlab, groep 4 t/m 8
Na schooltijd is het mogelijk om gratis extra les te krijgen in kleine groepen bij het Leerlab. De lessen worden gegeven door een leerkracht van De Botteloef en zijn gericht op de vakgebieden rekenen, studievaardigheden of begrijpend lezen. De lessen worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Per blok kunnen nieuwe kinderen worden ingeschreven.

Dans/theaterprogramma, groep 4 t/m 8
Ieder blok wordt er op woensdag een gratis cultureel naschools programma aangeboden in samenwerking met stichting Noordje.
De lessen worden gegeven door docenten van de DAT!school en zijn gericht op de culturele disciplines dans en theater. 

Atelier beeldende vorming, groep 3 t/m 8
Iedere dinsdag kunnen de kinderen zich gratis inschrijven voor het atelier. De lessen worden gegeven door Juf Merel die ook onder schooltijd de lessen aanbiedt. Ieder blok staat er een ander thema centraal zoals klei of schilderen. Ook de ouders zijn van harte welkom om mee te doen. 

Wijktalentorkest, groep 5 t/m 8
De kinderen die zich graag verder willen ontwikkelen op muzikaal gebied, kunnen 1x per week deelnemen aan het Wijktalentorkest. Na schooltijd staat er 2 uur extra muziekles van vakdocenten op het programma waarin de kinderen een instrument leren bespelen. De lesmethode sluit aan op het Leerorkest onder schooltijd, maar kinderen van andere scholen kunnen ook meedoen.

Er kan worden gekozen uit: harp, cello, slagwerk, bariton, dwarsfluit of viool. Er wordt gerepeteerd in kleine groepen én als orkest, waarbij er wordt toegewerkt naar diverse optredens. Een speciaal orkest dat zelfs heeft opgetreden in het Concertgebouw en voor koningin Maxima.

Activiteiten Wijsneus, groep 3 t/m 7
Stichting WIJSNEUS organiseert voor kinderen van De Botteloef verschillende naschoolse activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming, natuur- en milieueducatie, techniek en informatica. De Botteloef betaalt de kosten voor deze lessen dus zijn gratis voor ieder kind. 

Naschoolse sportactiviteiten, groep 1 t/m 8
Op de maandag organiseren wij in onze inpandige gymzaal diverse gratis naschoolse sportactiviteiten zoals handbal, kickboksen voetbal en judo. Ieder blok begint er een nieuwe sport.