Op De Botteloef krijgen alle leerlingen vanaf groep 5, les in het Leerorkest. Wij vinden dat ieder kind de kans moet krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen. Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek herhaaldelijk aangetoond dat muziekonderwijs en (samen) musiceren goed is voor de algehele ontwikkeling.

Het Leerorkest is een vorm van muziekeducatie waarbij de kinderen, onder schooltijd, een muziekinstrument leren bespelen. De lessen vinden wekelijks plaats in zeer kleine groepjes en worden gegeven door Conservatorium geschoolde docenten. Er is de keuze uit contrabas, viool, dwarsfluit of bariton. Ieder kind heeft de mogelijkheid om een instrument mee naar huis te nemen om ook thuis te kunnen oefenen. Onder leiding van een dirigent oefenen de groepen ook samen, waardoor een echt orkest ontstaat. Jaarlijks treden de kinderen op voor kinderen en ouders tijdens een kerst- en zomerconcert.

Wijktalentorkest
De kinderen die zich graag verder willen ontwikkelen op muzikaal gebied, kunnen 1x per week deelnemen aan het Wijktalentorkest. Na schooltijd staat er 2 uur extra muziekles van vakdocenten op het programma waarin de kinderen een instrument leren bespelen. De lesmethode sluit aan op het Leerorkest onder schooltijd, maar kinderen van andere scholen kunnen ook meedoen.

Er kan worden gekozen uit: harp, cello, slagwerk, bariton, trompet, dwarsfluit of viool. Er wordt gerepeteerd in kleine groepen én als orkest, waarbij er wordt toegewerkt naar diverse optredens. Een speciaal orkest dat zelfs heeft opgetreden in het Concertgebouw en voor koningin Maxima.

Wilt u meer weten over deze lessen in de praktijk? Bekijk het Botteloef weekjournaal over het Leerokest.