Onderschools Schrijflab
Op De Botteloef verzorgt Noordjes Kinderkunst wekelijks schrijf- en kunstlessen voor groep 4 t/m 7 in het Schrijflab. Het Schrijflab is een speciaal ingericht lokaal, waar kinderen met hulp van schrijvers, illustratoren en vrijwilligers hun eigen verhaal, gedicht of rap vormgeven in woord en beeld. Zo raken zij vertrouwd met taal en schrijven en vergroten zij hun uitdrukkingsvaardigheid en zelfvertrouwen. Het resultaat wordt regelmatig gepresenteerd aan klasgenoten, ouders en leerkrachten.

Naschools Schrijflab
Op donderdagmiddag biedt Noordje voor de kinderen van De Botteloef een naschools programma aan ter extra ondersteuning van de taalontwikkeling en creativiteit. De kinderen van groep 7 en 8 zijn tussen 15.00 en 17.00 uur welkom in het lokaal van het Schrijflab. Tijdens het eerste uur krijgen de leerlingen hulp bij hun huiswerk en tijdens het tweede uur gaan zij onder begeleiding creatief schrijven en illustraties maken bij hun teksten. Het naschoolse Schrijflab wordt gratis aangeboden.