Schrijflab
Op De Botteloef verzorgt Noordjes Kinderkunst wekelijks schrijf- en kunstlessen voor groep 5 t/m 8 in het Schrijflab. Het Schrijflab is een speciaal ingericht lokaal, waar kinderen met hulp van schrijvers, illustratoren en vrijwilligers hun eigen verhaal, gedicht of rap vormgeven in woord en beeld. Zo raken zij vertrouwd met taal en schrijven en vergroten zij hun uitdrukkingsvaardigheid en zelfvertrouwen. Het resultaat wordt regelmatig gepresenteerd aan klasgenoten, ouders en leerkrachten.