Op De Botteloef hebben verschillende leerkrachten expertise in een van de culturele disciplines. Daarnaast huren we zowel structureel als incidenteel vakleerkrachten in.

Muziek
Om de week geeft een vakdocent van Muziekschool Noord muziekles op De Botteloef in groep 1 t/m 4. Zij hebben de leerlijn ZingZo ontwikkeld voor groep 1 t/m 8. Deze methode combineert zingen met componeren, luisteren en improviseren. De lessen worden wekelijks door de groepsleerkracht herhaald.

De groepen 5 t/m 8 krijgen in het Leerorkest wekelijks les van vier vakdocenten waar ze samen zingen en een instrument leren bespelen.

Dans en drama
Dans en drama worden afwisselend van elkaar aangeboden door vakleerkrachten. Het ene jaar komen de kinderen in aanraking met dans en het andere jaar met drama, telkens in een lessencyclus van een aantal weken.

Een vakleerkracht werkt samen met de kinderen toe naar een eindpresentatie. Na acht jaar Botteloef hebben de kinderen vier verschillende dansstijlen beoefend en vier keer een eindpresentatie drama opgevoerd. Daarnaast staat er meerdere malen per jaar een uitvoering op het programma waarin kinderen zich kunnen presenteren aan de school.

Beeldende vorming
Op De Botteloef besteden we veel aandacht aan beeldende vorming; tekenen, textiele werkvormen en handenarbeid. De school beschikt over een atelier waar een kunstenaar wekelijks aan alle groepen diverse lessen geeft. De lessen sluiten aan bij de lopende thema's en zijn onderdeel van een op maat gemaakte leerlijn. 

Naast de activiteiten in de klas worden drie keer per jaar talentmiddagen georganiseerd waarin uiteenlopende activiteiten worden aangeboden. Hiervoor zetten zich, naast de leerkrachten, ook ouders, vakleerkrachten en andere medewerkers in.

Letteren
De kracht van letterenonderwijs zit in het stimuleren van creativiteit en verbeelding. In de Botteloef is het Schrijflab van Noordjes Kinderkunst gevestigd. Diverse vakleerkrachten geven wekelijks de groepen 5 t/m 8 les in creatief schrijven. Kinderen leren zichzelf uit te drukken en een diversiteit in smaken en stijlen kennen. 

Groep 6 en 7 krijgen jaarlijks een workshop poëzie schrijven van een vakleerkracht. De geschreven gedichten worden beoordeeld door een jury. De winnaars mogen hun gedicht voordragen bij de Poëzierevue in het Zonnehuis.