Het bieden van goed onderwijs heeft onze hoogste prioriteit. De focus ligt hierbij op de kernvakken; technisch kunnen lezen, het zelfstandig maken van rekenbewerkingen, vaardig zijn in spelling en een ruime woordenschat opbouwen. Een goede basis is een belangrijke voorwaarde om moeilijker vaardigheden, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden, verder te ontwikkelen. Leren en daarna iets kunnen of weten, geeft vertrouwen en plezier!

Hiervoor maken we gebruik van:
de methode Logo3000 in groep 1 en 2 om extra aandacht te besteden aan de woordenschatontwikkeling
• de nieuwste methodes en digitale middelen voor de kernvakken lezen, taal en rekenen in groep 3 t/m 8
• het online programma Bouw voor een effectieve ondersteuning bij leesproblemen
• verlenging van onderwijstijd door het naschoolse Schrijf- en Leerlab. De lessen worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen
• compacten en verrijken waar nodig. Daarnaast is er de mogelijkheid voor cognitief talentvolle kinderen, die behoefte hebben aan meer uitdaging, om de Day a Week School te bezoeken