De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid. Wij zijn een Vreedzame school en de basis van ons onderwijs is een veilig en prettig pedagogisch klimaat. We besteden veel aandacht aan de sfeer in de klas, aan de positie van kinderen in hun groep en aan de omgang van leerlingen met elkaar en met hun leerkrachten. Dit is bevorderlijk voor het leren en de motivatie van leerlingen.

De Botteloef vindt kunst en cultuur belangrijk. Door een gevarieerd programma met alle culturele disciplines kunnen de kinderen zich breed ontwikkelen, hun talenten ontdekken en ontplooien. Naast kunst en cultuur gaat veel aandacht uit naar de kernvakken zoals rekenen en taal, wereldburgerschap en een sportieve en gezonde levensstijl.

De Botteloef begeleidt leerlingen in onderzoekend leren en oplossingsgericht denken. Het leren van en met elkaar is hierbij belangrijk, zo wordt het creatief denkvermogen gestimuleerd. Wij gebruiken hiervoor onder andere de methode Blink Wereld en de leerlijn Samenwerkend Leren, die speciaal voor De Botteloef ontwikkeld is.

Meer over ons onderwijs:

Visie
Kunst & Cultuur
Wereldburgerschap
Kernvakken
Sport en gezondheid
Kwaliteit en zorg