De Botteloef is een vooruitstrevende school die vanuit een onderzoekende houding leerlingen veel ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Dit zorgt ervoor dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. De basis van waaruit De Botteloef onderwijs vormgeeft, vatten we samen in het volgende motto: De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid.

Aandacht
Aandacht hebben voor elkaar, voor wat jijzelf en de ander goed doet, geeft je een waardevol gevoel. Alles wat er op De Botteloef gebeurt, is hiervan doordrongen: echte aandacht en interesse voor onderzoek, echte aandacht voor hoe kinderen het beste leren, echte aandacht omdat alles wat je aandacht geeft, groeit!

Durf
De Botteloef is een school die vanuit grote deskundigheid, een nieuwe generatie competente, ondernemende en onderzoekende kinderen begeleidt. Met lef creatief durven zijn, staat hierbij voorop. De kinderen leren bijvoorbeeld oplossingsgericht om te gaan met veranderingen en verschillen. Daarvoor is het van belang dat ze laten zien waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden. Bovendien leren ze uitdagingen aan te gaan en out of the box te denken.

Eigenheid
Jezelf zijn geeft kracht. Op De Botteloef geven we daarom ruimte aan kinderen om zichzelf te zijn. De Botteloef heeft daarbij extra aandacht voor de talenten van kinderen, we zijn ervan overtuigd dat elk kind kan uitblinken. Op het moment dat een kind met al zijn of haar ideeën en mogelijkheden wordt gezien en gewaardeerd, wordt leren interessant én leuk.