De Botteloef besteedt veel aandacht aan kunst en cultuur. Sinds 2022 zijn wij een erkende cultuurprofielschool. Cultuuronderwijs biedt kinderen een rijker leerklimaat en vormt daarmee een waardevol onderdeel van ons leerprogramma. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 in aanraking komen met verschillende cultuurdisciplines, zowel binnen- als buitenschools. Door vanaf jonge leeftijd met kunst en cultuur bezig te zijn, ontwikkelen de cognitieve vaardigheden van kinderen.

De Botteloef staat in Amsterdam, de culturele hoofdstad van Nederland. De stad huisvest een groot deel van de belangrijkste instellingen van het land en er zijn voorstellingen, musea, poppodia en kunstenaars in alle soorten en maten te vinden. Leerlingen van De Botteloef maken tijdens hun basisschoolperiode kennis met een groot aantal van deze hoogtepunten.

We leren onze leerlingen:
• hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen
• out of the box te denken door verder te gaan dan hun eerste gedachte of impuls
• zich te uiten en plezier te hebben in dat wat ze doen
• kritisch te reflecteren op hun eigen ideeën en het maakproces
• aandacht te hebben voor hun omgeving en het cultureel erfgoed

Voor meer informatie over de invulling van ons cultuuronderwijs: Kunst en Cultuur op De Botteloef