Op De Botteloef vinden we sporten en bewegen belangrijk. Het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, maar ook hun sociale relaties en schoolprestaties.
De kinderen krijgen twee keer per week gym van een bevoegde vakleerkracht in onze inpandige gymzaal.

Tijdens de gymlessen leren de kinderen:
• flexibel en gecontroleerd te bewegen 
• vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, sportief gedrag, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken en rekening houden met elkaar
• diverse bewegingsdomeinen van balspelen tot toestellen

Meerdere keren per jaar worden externe trainers ingezet om de kinderen een specifieke sport aan te leren zoals boksen, tafeltennis, judo of volleybal.

Onze vakleerkracht gymnastiek is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. Er wordt preventief gewerkt en een eventuele ontwikkelingsachterstand kan in een vroeg stadium worden gesignaleerd, waarna eraan wordt gewerkt. Voor de leerlingen van groep 3 en 4 die dit nodig hebben, worden in kleiner groepsverband passende Motorische Remedial Teaching-lessen (MRT) gegeven.

Wij nemen deel aan het Jump-in scholenprogramma van de gemeente Amsterdam. Met dit programma zorgen wij voor een gezonde leefstijl op school en afspraken over voeding en bewegen. Denk hierbij aan het eten van groente, fruit en/of brood tijdens de pauzes, het drinken van water en verantwoorde traktaties. Daarnaast is er aandacht voor voedseleducatie met een doorlopende leerlijn.