De culturele achtergronden van onze leerlingen zijn divers, dat maakt onze school bijzonder kleurrijk. We gaan respectvol met elkaar om en hebben aandacht voor elkaar, elkaars gebruiken en gewoontes, om van en met elkaar te leren.

Aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. We gaan hierbij uit van onze kernwaarden en gebruiken De Vreedzame School-methode.
Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennismaken met een diversiteit aan geloven en overtuigingen, besteden we aandacht aan geestelijke stromingen en aan feesten die bij bepaalde levensbeschouwingen of -overtuigingen horen.
Jaarlijks staat een van de grote wereldgodsdiensten centraal. De kinderen leren erover en zoeken naar verschillen en overeenkomsten. Zo worden onze leerlingen wereldburgers met een brede kijk op de samenleving.