De Botteloef hecht veel waarde aan een goed contact tussen ouders/verzorgers en leerkrachten. Als ouders en school samenwerken, stimuleren wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van het kind.

Om de betrokkenheid van ouders te vergroten hebben wij meerdere malen per jaar contact over uw kind, kunt u op school activiteiten uitvoeren, meehelpen bij het onderwijs en meedenken en meebeslissen over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.

Voor vragen of opmerkingen, staat de deur altijd open om samen het gesprek daarover te voeren.

Meer praktische informatie:

Communicatie
Ouder- en Kindadviseur
MR
OuderApp
Schooltijden
Jaarkalender