De Botteloef hecht veel waarde aan goed contact tussen ouders/verzorgers en leerkrachten. Als ouders en school samenwerken, stimuleren wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van het kind.

We geven het contact vorm door:

Informatiemiddagen
Ouders/verzorgers ontvangen aan het begin van het jaar informatie van de leerkracht over het komende schooljaar. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor kennismaking en het stellen van vragen.

Startgesprekken
Ouder(s) en leerkracht(en) maken aan het begin van het jaar ook individueel kennis. De ouder verstrekt informatie over zijn/haar kind zoals de dingen die hij/zij moeilijk vindt, zijn/haar motivatie en talenten en eventuele overige zaken die van belang zijn. Daarnaast is er ruimte voor de leerkracht en ouder(s) om wederzijdse verwachtingen uit te spreken.

Voortgangsgesprekken
In november worden ouders op de hoogte gebracht van de vorderingen van hun kind. Alle facetten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind worden hierin meegenomen. Ouders krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen en informatie te delen. Bovendien is er de mogelijkheid om afspraken te maken voor de ondersteuning van het kind in zijn/haar ontwikkeling.

Rapportgesprekken
In februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport. Daarin wordt informatie gedeeld over de werkhouding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de behaalde resultaten. De leerkracht geeft tijdens het gesprek toelichting en er is ruimte voor het stellen van vragen.

Informatiemiddagen over specifieke onderwerpen
Regelmatig worden informatiemiddagen georganiseerd waarbij een specifiek onderwerp centraal staat. Dit kunnen onderwerpen zijn zoals opvoedkundige zaken, afname LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem) van Cito of lessen van De Vreedzame School.

Kijkdagen
In het voor- en najaar zijn ouders welkom in de klas om een kijkje te nemen bij een reken-, taal- of gymles. Ouders kunnen zich inschrijven voor deze lessen op een intekenlijst bij de leerkracht.

Koffieochtenden
Regelmatig worden ochtenden georganiseerd waarbij ouders en directie elkaar op een informele manier spreken. Op initiatief van de directie of de ouders kunnen er uiteenlopende onderwerpen ter sprake komen.

Weekmemo's
Wekelijks stuurt de leerkracht per mail/de ouderapp een memo aan alle ouders. Hierin staat informatie over de groep zoals het huiswerk, uitstapjes en wat de kinderen hebben geleerd in de klas.

Nieuwsbrieven
Elke twee weken worden alle ouders via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van activiteiten en nieuwtjes op school.

Ouderapp
Met onze schoolapp zorgen we ervoor dat ouders op een snelle en moderne manier up-to-date blijven van wat er zich op school afspeelt. Deze app bevat onder andere een digitale jaarkalender, nieuwsberichten, foto’s en contactinformatie.

Ouderhulp
Regelmatig vragen we ouders om te helpen bij diverse activiteiten zoals het versieren van de school bij feesten en de begeleiding van sportevenementen en excursies.

Zijn er zorgen over (de ontwikkeling van) een kind? Dan neemt de betreffende leerkracht zo snel mogelijk contact op met de ouder/verzorger. Heeft u vragen of loopt u ergens tegen aan? U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht, de intern begeleider of de schoolleiding.