• Een kleinschalige buurtschool in een fijn, ruim gebouw en groene omgeving;
  • Breed kunst- & cultuurprogramma;
  • Alles onder een dak; inpandig kinderdagverblijf, voorschool en buitenschoolse opvang, naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding;
  • Gratis overblijf voor leerlingen van groepen 1 t/m 6;
  • Kosteloos naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding bij het Leer- en Schrijflab;
  • Een positief leerklimaat, met gebruik van De Vreedzame School-methode;
  • Veel aandacht voor de basisvakken met gebruik van de nieuwste methodes en digitale middelen;
  • Engelse les vanaf groep 1;
  • Aandacht voor gezonde voeding en beweging: schoolfruit, extra gym, voedingslessen;
  • Talentontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel, sportief en creatief gebied; 
  • Thematische wereldoriëntatie.

Lees meer over aanmelden bij De Botteloef