• Een kleinschalige buurtschool in een fijn, ruim gebouw en groene omgeving
 • Breed kunst- & cultuurprogramma
 • Inpandig Schrijflab, muzieklokaal en atelier
 • Alles onder een dak; inpandig kinderdagverblijf, voorschool, buitenschoolse opvang, gymzaal, naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding
 • Gratis overblijf voor leerlingen van groepen 1 t/m 6
 • Kosteloos naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding bij het Leer- en Schrijflab
 • Een positief leerklimaat, met gebruik van De Vreedzame School-methode
 • Veel aandacht voor de basisvakken met gebruik van de nieuwste methodes en digitale middelen
 • Engelse les vanaf groep 1
 • Aandacht voor gezonde voeding en beweging: schoolfruit, extra gym, voedingslessen
 • Talentontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel, sportief en creatief gebied
 • Thematische wereldoriëntatie

 

Lees meer over aanmelden bij De Botteloef