• Een kleinschalige buurtschool in een fijn, ruim gebouw en groene omgeving
 • We zijn een erkende Cultuurprofielschool:                                                                                   
  * Leer- en Wijktalentorkest: vanaf groep 5 een instrument leren bespelen
  * Schrijflab: in kleine groepen creatief schrijfonderwijs
  * Beeldende vorming: in kleine groepen creatieve lessen aan de hand van een op maat gemaakte leerlijn
  * Vakdocenten beeldende vorming, creatief schrijven, dans, drama en muziek                           
 • Inpandig Schrijflab, muzieklokaal en atelier
 • Alles onder een dak; inpandige voorschool, buitenschoolse opvang, gymzaal, naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding
 • Gratis overblijf voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8
 • Kosteloos naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding bij het Leer- en Schrijflab
 • Een positief leerklimaat ondersteund door De Vreedzame School-methode
 • Veel aandacht voor de basisvakken met gebruik van de nieuwste methodes en digitale middelen
 • Engelse les vanaf groep 1
 • Aandacht voor gezonde voeding en beweging: schoolfruit, extra gym, voedingslessen
 • Eén keer per week voor alle leerlingen een gezonde warme maaltijd, bereid door een professionele kok en leerlingen uit groep 7/8
 • Talentontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel, sportief en creatief gebied
 • Thematische wereldoriëntatie

 

Lees meer over aanmelden bij De Botteloef